Σίκινος

Η Σίκινος είναι ένα από τα νησιά των Κυκλάδων. Έχουμε κοινές μνήμες, τρώμε τα ίδια πράγματα, διατηρώντας πιθανόν πολύ ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες κατά τόπο. Εδώ καταχωρούμε ελεγμένες πληροφορίες για τα προϊόντα που παράγει το νησί, θέματα που άπτονται των γευστκών συνηθειών των κατοίκων και ειδήσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Τα πιθανά λάθη της καταγραφής θα διορθώνονται ανάλογα με τις υποδείξεις. Επιθυμία μας είναι για το κάθε νησί το κείμενο να μας έρθει από άνθρωπο που έζησε ή ζει στο νησί και σίγουρα θα ξέρει καλύτερα.

ψάρια λιαστά στη Σίκινο περασμένα σε σπάγκο

ψάρια λιαστά στη Σίκινο (γοπάκια) περασμένα σε σπάγκο – φωτογραφία της Άννα Βενιέρη