Αρτοποιΐα

Μιχάλης Ι. Βαμβακούρης δεκ. ’50

Οι φούρνοι ήταν και παραμένουν μια ήρεμη δύναμη στη Μύκονο. Τα προϊόντα, παραδοσιακά και σύχρονα θα παρουσιάζονται εδώ