Γεωργικά

Η γεωργία και οι κτηνοτροφία είναι σημαντικό κομμάτι του νησιού, οι γεωργοκτηνοτρόφοι (οι χωριανοί όπως τους λέμε στη Μύκονο) εδώ έχουν
έναν χώρο όπου θα προβάλλονται τα προϊόντα τους.