Αλιεύματα

Η θάλασα μας δίνει παραδοσιακά έναν τεράστιο πλούτο. Τα αλιεύματα, ψάρια και θαλασσινά, που συναντάμε στο νησί, σε ερασιτεχνική και σε
επαγγελματική βάση, καταγράφονται εδώ.