Ημερίδες

Θεματικά αφιερώματα με γαστρονομική-επιστημονική θεώρηση.

1.Γεύση από Μύκονο
Γαστρονομικό, παραγωγικό και επιστημονικό 2ήμερο για την Κοπανιστή

βλέπε εδώ: http://www.mykonosgastronomia.gr/?page_id=1303