Συμπόσια

Ως συμπόσια εννοούμε θεματικά δείπνα τα οποία θα οργανώσουμε σε χώρους επαγγελματικούς ή όχι.
Ευελπιστούμε να μπορέσουμε άμεσα να προχωρήσουμε.

Ανάγκη να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, αλλά και να αναπτύξουμε μια τέτοια
σχέση με την τροφή μας η οποία θα συμβάλει στην πολιτισμική συνέχεια, στη γνώση και την ανταλλαγή πληροφοριών.