Δήλος, το νησί του Απόλλωνα.

«Επτά Ημέρες» – Καθημερινή, Αυγ. 1997