Πρωτοβουλία «Χαμάδα» για τα βελανίδια

Η λέξη χαμάδα παραπέμπει σε ώριμους καρπούς – κυρίως ελιές – που πέφτουν και σαπίζουν κάτω από τα δέντρα.

Στή Τζιά η λέξη χρησιμοποιούνταν για τον βελανόκαρπο. Το «καπέλο» αγοράζονταν από τα βυρσοδεψεία όπου αποτελούσε την πρώτη ύλη για την επεξεργασία των δερμάτων. Η πρωτοβουλία ‘χαμάδα’ δημιουργήθηκε για να συνδράμει στη διατήρηση των δέντρων και στη αποκατάσταση του βελανιδιού σαν μοναδικό στοιχείο της Τζιώτικης υπαίθρου και οικονομίας.

Κάθε χρόνο η «Χαμάδα» οργανώνει συλλογή, αποθήκευση βελανιδιών, καθώς και μικρά σεμινάρια για την παραγωγική διαδικασία τις επεξεργασίας τους.

www.iloveacorns.com

Περιγραφή μιας προσπάθειας για να αποκτήσουν αξία οι βαλανιδιές της Τζιάς.